Forlovelse


Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Vil du gifte dig med mig?

Forlovelse er ofte forløberen for et bryllup en eller anden form for forlovelse, og med en forlovelse tænkes udelukkende på en ringforlovelse.

Forlovelsen kan blive fejret af parret alene, eller der kan laves en forlovelsesfest.
I dag har forlovelsen ikke i sig selv nogen juridiske eller religiøse konsekvens, men er udelukkende af social og selskabelig betydning. Måske netop derfor må der være et synligt bevis på en eller anden måde -og her vil en forlovelsesring være meget relevant.

Selskabelig set er der dog stadig traditioner forbundet med forlovelse. Blandt andet viser det sig ved at begge nu bliver indviteret til familiesammenkomster og som den gamle skik foreskriver bliver de forlovede ikke delt ved bordsætningen.

Det kan diskuteres om der overhovedet er nogen substans i en forlovelse for et par der allerede bor sammen og måske også har børn sammen, to ting der hver især kan stå i stedet for en forlovelse; at man mener noget med forholdet.

Hvis man betragter forlovelse som en for(før) lovelse, vil forlovelsen være det tidspunkt hvor man meddeler at man vil giftes, samt hvornår det vil finde sted.

Siden ægteskabsloven af 1969, har der ikke været jura forbundet med forlovelse og en eventuel ophævelse.


Tidligere kunne der komme erstatning på tale:
Lov nr. 276 af 30.06.1922
§ 1. Hæves en Forlovelse under saadanne Forhold, at Skylden for Ophævelsen maa antages væsentlig at paahvile den ene Part, er denne pligtig at yde sin Forlovede Erstatning for Tab, der er lidt ved de Forholdsregler, som med Føje er truffet med det forestaaende Ægteskab for øje.

Forlovelsen har historisk set en slags forgænger, ved sin placering før den kirkelige velsignelse, i den såkaldte trolovelse. Indholdsmæssigt har de dog på ingen måde samme ingredienser.