Familieretshuset


Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Statsamt – Statsforvaltningen – Familieretshuset

Statsforvaltningerne (tidligere statsamterne) havde blandt andet praktiske opgaver indenfor samlivsforhold.
Derudover hele det tilhørende juridiske ansøgningskompleks vedrørende giftemål og skilsmisse.

Statsamterne blev til statsforvaltningen

1. januar 2007 blev Statsamterne nedlagt, samtidig med nedlæggelsen af amterne den 1. januar 2007, og omdannet til 5 statsforvaltninger, hørende til hver sin region.

Statsforvaltningen blev til familieretshuset

1. april 2019 blev Statsforvaltningen omdannet til Familieretshuset, for at sætte større fokus på børnenes tarv i skilsmisse- og samværssager.
Adoption – Bidrag – Faderskab og medmoderskab – Forældremyndighed, bopæl og samvær – Navne – Prøvelse af ægteskabsbetingelser (internationale ægteskaber) – Separation og skilsmisse – Værgemål.

Organisatorisk hører Familieretshuset under Social- og Indenrigsministeriet