Statsamt – Statsforvaltningen – Familieretshuset

Statsforvaltningerne (tidligere statsamterne) havde blandt andet praktiske opgaver indenfor samlivsforhold og hele det tilhørende juridiske ansøgningskompleks vedrørende giftemål og skilsmisse.

1. januar 2007 blev Statsamterne nedlagt, samtidig med nedlæggelsen af amterne den 1. januar 2007, og omdannet til 5 statsforvaltninger, hørende til hver sin region.

1. april 2019 blev Statsforvaltningen omdannet til Familieretshuset, for at sætte større fokus på børnenes tarv i skilsmisse- og samværssager.
Adoption – Bidrag – Faderskab og medmoderskab – Forældremyndighed, bopæl og samvær – Navne – Prøvelse af ægteskabsbetingelser (internationale ægteskaber) – Separation og skilsmisse – Værgemål.

Organisatorisk hører Familieretshuset under Social- og Indenrigsministeriet