Begravelse:

Begravelse i Folkekirken


Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Som et et de familiemæssige årsager til at samles, er bisættelse (brænding)/ begravelse (jordfæstelse).
Hvorledes ritualet skal finde sted er individuelt, bestemt at afdøde / pårørendes tilhørsforhold (medlemsskab) af folkekirken eller anden kirkelig retning.

Kirkens kapel kan i forbindelse med bisættelse bruges af andre religioner eller til private ceremonier.
Imidlertid er kirkebegravelsen den absolut mest benyttede begravelse i Danmark. Kun hver syvende (2017) valgte kirken fra til begravelsesceremoni.

I folkekirkens regi leder præsten ceremonien og bestemmer forløbet efter samtaler med de efterladte med hensyn til taler, salmer og musikledsagelse.
En time før begravelsen placeres kisten i midtergangen nærmest alteret, hvor den kan pyntes.
Pårørende mødes udenfor kirken omkring en halv time før ceremoniens start; eller i våbenhuset, og venter til kirkeklokkerne begynder at ringe. Det også signal til at gå ind i kirken. Afdødes nærmeste er de første til at træde ind i kirken, og de sætter sig forrest nærmest kisten, mens resten fordeler sig efter hvor tæt de var på afdøde.

Begravelsens forløb kan fx være:

 1. Kirken flager på halv.
 2. Gæsterne samles.
 3. Klokkerne ringer og gæsterne træder ind i kirken.
 4. Præludium.
 5. Salme.
 6. Nåde være med jer.
 7. Trosbekendelsen.
 8. Bibeltekst.
 9. Salme.
 10. Begravelsestale.
 11. Lovet være Gud.
 12. Jordpåkastelsesritualet.
 13. Fadervor.
 14. Kollekt (bøn).
 15. Velsignelse.
 16. Salme.
 17. Postludium.