Kurv


Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!
At falde igennem

At ‘få en kurv’, benyttes stadig som overført udtryk for et afslag, oftest på et frieri.

Imidlertid var der i det 17. århundrede helt konkret anvendelse af kurven, en bundløs kurv, som den vragede frier i forhånelse blev presset igennem, hvilket også anskueliggør udtrykket ‘at falde igennem’.

Og i et Skrift fra det 17de Aarhundredes Midte hedder det:
“Han bejlede til hende, men hun slog op med hannem og gav hannem en bundløs Kurv, som han slap igennem, og en Hornske udi hans Hat”.
Troels-Lund: Dagligt Liv i Norden i det sekstende Aarhundrere, København 1914.