Og de levede lykkeligt til deres dages ende

Indgåelse af ægteskab foregår ved en kirkelig handling (sædvanligvis i folkekirken, men flere kirkesamfund har bemyndigelse til at gennemføre vielser), eller ved en borgerlig vielse på et rådhus (eller et andet sted hvortil der findes en borgmester eller anden vielsesbemyndiget som vil stille op).

Vielsen er den kirkelige / juridisk verdslige godkendelse af et samliv mellem mand og kvinde, der samtidig standardiserer en mængde samlivsforhold vedrørende gensidige forpligtelser og rettigheder med hensyn til børn og formue og arv.